O! Analogi mi się wywołały, małe opóźnienie jeszcze nikomu nie zaszkodziło...


Over!