Klimatóweczka prób TeLieVision jest nie do podrobienia. A co!Pod to wszystko podjadę klasykiem: OSTR - Tabasko.