Metro! Podziemie! Obowiązkowy punkt każdego programu, choćby kurna nawet nie było go w danym mieście!Over!