Tadam, tadam, tadam. Lubię nowe zabawki i nowe zabawki lubią zazwyczaj mnie. Jeszcze może z raz czy dwa przyspamuję moim wynalazkiem z gumowej osłony.